https://www.erahytti.com

VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT


YLEISET EHDOT

- Hinnat ovat arvonlisäverollisia. Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Vaellusten Alv. on 10%, muiden tapahtumien 24%. 


- Erähytti on kevytyrittäjä ja käyttää laskutuspalvelua eezy.fi.


- Asiakas on vastuussa siitä, että tutustuu ostettavan palvelun kuvaukseen sekä siihen liittyviin ehtoihin ja ohjeistuksiin.

 - Terveydentilaan liittyvät riskitekijät on ilmoitettava etukäteen Erähytille, jolla on oikeus perua tai keskeyttää palvelu, mikäli asiakas aiheuttaa turvallisuusriskin itselleen tai muille osallistujille omalla toiminnallaan.


- Varaukset vahvistetaan kirjallisesti sähköpostilla ja vaelluksista maksetaan 100€ varausmaksu, jonka jälkeen varaus- ja toimitusehdot sitovat niin asiakasta kuin Erähyttiä. Lasku suoritetaan kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä ennen tapahtumaa. Varausmaksua ei palauteta.


- Ikäraja vaelluksille 18 vuotta, vanhemman seurassa 15 vuotta.


- Osallistujatiedot eivät ole julkisia, osallistujien nimitiedot näkyvät vain muille samaan vaellukseen osallistujille WhatsApp-ryhmässä.


PERUUTUSEHDOT

-Mikäli asiakas ei pysty osallistumaan varaamaansa palveluun on siitä ilmoitettava kirjallisesti Erähytille. 

 

- Peruutukset vahvistetaan kirjallisesti sähköpostilla. 


-Maksuton peruutus vaelluksista 30 vrk ennen tapahtuman ajankohtaa. Varausmaksua 100€ ei palauteta, vaikka peruutus tehtäisiin 30vrk ennen vaelluksen alkua. Jos peruutus tehdään vähintään 7vrk ennen tapahtuman ajankohtaa, peritään 50% vaelluksen hinnasta. Jos peruutus tehdään alle 7vrk tapahtuman ajankohtaa, peritään koko vaelluksen hinta. Vaelluksen keskeyttäminen ei oikeuta hyvitykseen. Jos vaellus joudutaan keskeyttämään asiakkaan toiminnasta tai turvallisuudesta johtuen, ei kurssimaksua palauteta.


- Maksuton peruutus retkeilykursseista 7vrk ennen kurssin ajankohtaa. Jos peruutus tehdään viimeistään 3vrk ennen kurssin ajankohtaa, perimme 50% kurssimaksun hinnasta. Alle 3vrk tehdyt peruutukset veloitetaan täytenä kurssimaksuna. Kurssin keskeyttäminen ei oikeuta hyvitykseen. Jos kurssi joudutaan keskeyttämään asiakkaan toiminnasta tai turvallisuudesta johtuen, ei kurssimaksua palauteta.


-Mikäli vaellusta ei pystytä järjestämään liian pienestä osallistujamäärästä johtuen tai oppaan sairastumisen takia palautetaan koko maksu asiakkaalle, mikäli uutta ajankohtaa ei saada sovittua.


- Pidätämme oikeuden käyttää näistä poikkeavia peruutusehtoja, joista neuvotellaan tapauskohtaisesti.


- Pidätämme oikeuden keskeyttää yksittäisen asiakkaan osallistuminen vaellukselle, mikäli hän aiheuttaa omalla toiminnallaan häiriötä tai on vaaraksi itselleen tai muille osallistujille tai estyy (sairastuu, fyysinen kunto ei riitä) jatkamasta.


VAKUUTUKSET

- Erähytillä on voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa Erähytin mahdollisesta virheellisestä toiminnasta aiheutuneet vahingot ja tästä asiakkaalle aiheutuneet onnettomuudet.


-Luonnonolosuhteet ja lakot eivät oikeuta maksun hyvitykseen, asiakkaalla on velvollisuus huolehtia omista voimassa olevista vakuutuksista, jotka korvaavat menetyksen force majeure tilanteissa. 


-Asiakkaalla on velvollisuus huolehtia, että hänellä on voimassa oleva tapaturma- ja matkavakuutus.